Andere spreekuren


Doktersassistente

Bij de doktersassistente kunt u een afspraak maken voor wratten aanstippen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, wonden verbinden, bloeddruk meten, urine nakijken, bloedsuiker meten of een zwangerschapstest.

  

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner houdt spreekuur voor patiënten die geen klachten hebben maar wel meer risico lopen om ziek te worden. Zoals bij overgewicht, niet bekende te hoge bloeddruk of roken. Hierdoor wordt geprobeerd ziekte te voorkómen.
De praktijkondersteuner houdt dinsdag en woensdag spreekuur in de praktijk.
Voor dit spreekuur krijgt u een oproep als u binnen de doelgroep valt.

  

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige geeft in een aantal gesprekken hulp bij psychische problemen of spanningen.
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige houdt maandag en dinsdag spreekuur in de praktijk.
Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak maken.

 

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige behandelt patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte).
De diabetesverpleegkundige doet controles, geeft adviezen, en past in overleg met de huisarts de medicijnen aan.
Zij houdt donderdag spreekuur in de praktijk.
Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak maken.

 

Diëtist

De diëtist behandelt patiënten bij wie de voeding moet worden aangepast. Zoals bij diabetes mellitus, overgewicht of nierziekten. In een aantal behandelingen leert u welke voeding voor u geschikt is en hoe u deze kunt aanpassen.
De diëtist houdt donderdag spreekuur in de praktijk.
Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak maken.